Činnosť

HISTÓRIA A ČINNOSŤ

SSS bol založený v roku 1992. Odvtedy sme boli aktívni a priamo organizovali alebo participovali na  nasledovných činnostiach:

Koncepčná činnosť v oblasti pripomienkovania zákonov o sociálnom poistení, sociálnej pomoci a sociálnych službách. Naša skupina odborníkov dokázala presadzovať mnohé oprávnené požiadavky postihnutých občanov v novotvoriacej sa legislatíve SR.

Tvorba projektov a vytváranie pracovných príležitostí
Vytvárame projekty pre zriadenie chránených pracovísk a dielní  právnických a fyzických osôb poskytujúcich zamestnanie alebo zamestnávajúcich seba.
Konkrétne:
Relaxačno rehabilitačný salón TOMIPE v Martine. Spolumajiteľka je ZPO.
Masáže JOJA v Martine.
Relaxačný salón Monáda v Martine – komplexné služby súvisiace s obnovou energie v organizme.
Salón zdravia Alena v Martine – masáže a rôzne druhy terapií.
Niektoré podnikateľské subjekty na základe pomoci Slepeckého Spolku Slovenska založili podnikanie v oblasti cestovného ruchu.
Slepecký Spolok podporoval a podporuje pracovné príležitosti vo výrobe suvenírov z hliny a rôznych materiálov a iné činnosti.
Podporujeme udržanie pracovných príležitosti vo Výrobných družstvách invalidov.

Publikačná činnosť
Publikujeme naše skúsennosti v rôznych časopisoch (Sociální poistění – ČR, Národné poistenie – vydávané Slovenskou poisťovňou a  rôznych iných denníkov – ide o odborné problémy týkajúce sa poistenia a sociálnej pomoci.
Na základe spolupráce so štátnym ústavom pre kontrolu liečiv  bol vypracovaný leták „Viete že?“  distribuovaný po celej SR.

Vzdelávanie
Vzdelávanie hlavne v práci s výpočtovou technikou a v ovládaní iných pre nevidiacich každodenných povinnostiach  .

Sociálny taxík
Počas viacročného poskytovania prepravnej služby formou ZDARMA cez sociálny taxík sme prepravili cca 10 000 postihnutých občanov do zdravotníckyh zariadení,  na úrady,  k dopravným prostriedkom.
Jedná sa skutočne o progresívnu a prepotrebnú sociálnu službu.

GPS systém
Vybudovanie nezávislého vysielačkového systému pre prípad možného zablúdenia alebo straty orientácie v obciach či prírode.

Ozvučenie križovatiek
Vypracovanie projektu na ozvučenie všetkých križovatiek v rámci celej Slovenskej republiky. Rovnako aj všetkých električiek, autobusov a trolejbusov vo všetkýh mestách SR.

Spolupráca s inými organizáciami
Spolupracujeme  so SONS v Českej republike pri výcviku vodiacich psov, či aplikáciách kompenzačných pomôcok na mieru pre postihnutého občana.
Aktívna účasť v Grémiu III.sektora v humanitnej sekcii.

Kráľovská rodina Veľkej Británie nám cez veľvyslanectvo poskytla dar vo forme elektronického zariadenia – faxu. Veľvyslanec Veľkej Británie nás navštívil v sídle nášho združenia.

Prezident republiky vyznamenal Slepecký Spolok Slovenska v roku 1996 Striebornou plaketou prezidenta SR, ktorú dostal pracovník Sociálneho taxíku.