Naše ciele

Aktuálna činnosť
-zakúpenie reflexných prvkov a odevov s reflexnými prvkami kvôli zvýšeniu bezpečnosti slabozrakých občanov.
-zakúpenie reflexných viest pre vodiacich psov
-kúpa hudobného nástroja pre nevidiaceho spoluobčana
-zakúpenie počítača, inštalácia špecifických programov a zácvik pre nevidiacich.
-zaobstaranie tandemových bicyklov pre slepých so sprievodom
-začíname realizovať projekt “VIDÍM ŤA”, do ktorého sme zahrnuli zvýšenie bezpečnosti aj pre deti

Stále  snahy v strednodobom horizonte
-vzdelávanie, školenie a pretŕhanie informačných bariér,  zlepšenie možností samostatného pohybu a mobility,  hľadanie možností na trhu práce pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva so zameraním na úplne nevidiacich

-rozširovanie sociálnych služieb pre úplne nevidiacich vo všetkých oblastiach spoločenského a osobného života

Naša vízia
-zriadenie vysoko efektívneho zariadenia na úrovni ústavnej starostlivosti pre úplne nevidiacich vrátane komplexného, moderného  poňatia sociálnych služieb s možnosťou  prospechu pre okolie, kde bude umiestnený