Stanovy

Stanovy spolku je možné stiahnuť kliknutím pravým tlačítkom myši na nasledujúci odkaz, a vybraním položky menu “Uložiť cieľ ako…” Stanovy.